06 - 12 29 31 35 info@human-consult.nl

Aanbod

  • QISP Geautomatiseerd/online testsysteem voor Intelligentie en Persoonlijkheid
  • QITT Geautomatiseerd testsysteem voor montagevaardigheden
  • OKS Geautomatiseerd/online instrument voor het analyseren van de cultuur
  • CBV Geautomatiseerd/online instrument voor het beoordelen van competenties

Voordelen

  • De tests en onderzoeken bieden extra kwaliteit aan uw sollicitatieprocedures en ontwikkeling van personeel
  • Naast indrukken uit gesprekken beschikt u over objectieve gegevens over persoonlijkheid, intelligentie en vaardigheden
  • De instrumenten sluiten aan bij de corporate identity
  • De beoordelaar binnen uw organisatie houdt zelf controle over de HRM-procedures: de planning, zorgvuldigheid naar sollicitanten en alle informatie uit de procedure
  • De aanschaf van HRM-instrumenten levert een kostenbesparing op van het inschakelen van een extern psychologisch adviesbureau
  • U kiest zelf hoe vaak en in welke situaties u tests afneemt