06 - 12 29 31 35 info@human-consult.nl
Duurzame inzetbaarheid

Er zijn veel verschillende definities voor duurzame inzetbaarheid. Een veelgebruikte definitie is die van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN):

‘Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.’

Door de stijgende AOW-leeftijd is het noodzakelijk dat Nederlanders steeds langer doorwerken. Om dit mogelijk te maken, moeten zij langer inzetbaar zijn én blijven voor (verschillende) werkgevers. Daarbij ligt de aandacht op goed, gemotiveerd en gezond werken.

Hoewel een werknemer voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inzetbaarheid, ligt het voor de hand dat de werkgever hier aan bijdraagt. Duurzaam werken kan een bedrijf of organisatie namelijk nog succesvoller maken.

Vitale medewerkers weten zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Welke voordelen heeft aandacht voor vitale medewerkers voor jouw organisatie?

Ons aanbod

Human Consult biedt zowel individuele begeleiding als groepscoaching bij het duurzaam inzetbaar blijven van medewerkers.

Thema's die aan de orde komen zijn o.a. een gezonde leefstijl, loopbaanontwikkeling, mentale gezondheid.

 

Wat levert duurzame inzetbaarheid u op als werkgever?

Investeren in duurzame inzetbaarheid heeft de volgende voordelen:

  • Minder ziekteverzuim - investeren in duurzame inzetbaarheid kan leiden tot een lager ziekteverzuimpercentage
  • Hogere arbeidsproductiviteit - vitaliteit resulteert in productiviteit
Eerst meer informatie

Wilt u met ons overleggen of hoe wij met ons duurzame inzetbaarheidsaanbod u verder helpen?

U hoort nog dezelfde dag van ons!

Contact