06 - 12 29 31 35 info@human-consult.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 Human Consult gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke persoonsgegevens Human Consult verzamelt, wat wij daarmee doen en wat uw rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

Human Consult kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Human Consult, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan Human Consult verstrekt. Human Consult kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Mogelijke persoonsgegevens vanuit de vraagstelling die de opdrachtgever aan ons voorlegt

 

Waarom Human Consult persoonsgegevens verwerkt

Human Consult verwerkt deze gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van Human Consult;
 • Human Consult heeft toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • Human Consult heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

 

Voor welke doeleinden er persoonsgegevens worden verzameld

Human Consult verzamelt persoonsgegevens niet zomaar, wij doen dat met één van de onderstaande doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met u;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons.
Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over uw gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

Het kan zijn dat door de aard van uw adviesaanvraag of casus bijzondere persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt. Human Consult verwerkt bijzondere persoonsgegevens wanneer u deze zelf of via uw leidinggevende/werkgever of HRM-afdeling met toestemming bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor u ze bekend maakte aan ons via leidinggevende/werkgever/HRM-afdeling of wanneer u toestemming heeft gegeven deze gegevens te verwerken.

Dit gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet verstrekt

U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen echter onze dienstverlening als Human Consult niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die Human Consult gebruikt om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met u te sluiten.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Human Consult op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief geeft u Human Consult toestemming om uw e-mailadres te gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden. Om er echter zeker van te zijn dat u zich wilde inschrijven voor de nieuwsbrief, vraagt Human Consult u na inschrijving even te bevestigen dat u zich inschrijft. U kunt zich overigens op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens op de website van Human Consult worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer u een review schrijft. Het gaat dan om uw voornaam en bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als Human Consult uw persoonsgegevens openbaar maakt op de website zal zij dit altijd met uw toestemming doen. U heeft bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Reacties op blogberichten

Wanneer u een reactie achterlaat op een blogbericht bent u verplicht uw naam en e-mailadres in te vullen. Bij uw naam mag u gerust een pseudoniem gebruiken om de privacy te waarborgen.

Uw e-mailadres en uw IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier heeft Human Consult een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van uw IP-adres heeft geen grote gevolgen voor uw privacy, aangezien Human Consult er niets anders mee doet dan spam tegen te gaan, terwijl Human Consult er een groot belang bij heeft de website spamvrij te houden. Human Consult anonimiseert de e-mailadressen bij de reacties periodiek.

Uw reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

U kunt altijd een reactie laten verwijderen door contact met Human Consult op te nemen per e-mail of post. De contactgegevens staan vermeld op de website en onderaan deze privacyverklaring.

Delen met anderen

Human Consult maakt gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn in dit geval:

 • De hostingprovider, die de website van Human Consult op zijn server heeft staan;
 • De partij die Human Consult in staat stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website;
 • De partij wiens dienstverlening Human Consult gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden;
 • De administrateur;
 • De assistent bij assessmentonderzoeken;
 • De rollenspelers;
 • De partij wiens dienstverlening Human Consult gebruikt om gegevens te bewaren.

Het kan bovendien zo zijn dat Human Consult bij de uitvoering van haar dienstverlening genoodzaakt is bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Hierover informeert Human Consult u vooraf.

Human Consult verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Human Consult maakt alleen gebruik van functionele cookies om de site goed te laten functioneren. Deze zijn toegestaan. Door gebruik te maken van de website verleent u toestemming. Zie ook cookie policy.

U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe u dat doet. Via de website Your Online Choices kunt u bovendien uitzetten dat u advertenties te zien krijgt gebaseerd op uw online gedrag.

Social media

Op de website van Human Consult staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende social medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

YouTube

Soms plaatst Human Consult een YouTube Filmpje op de website, bijvoorbeeld ter illustratie van een blog. Wanneer Human Consult dit doet, staat de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van u registreert, tenzij u de video afspeelt.

Bewaartermijnen

Human Consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Human Consult de gegevens maximaal 24 maanden. Dit doet Human Consult vanwege de aard van de dienstverlening, bijvoorbeeld vanwege een vervolgactie en vanwege een wettelijke bewaartermijn.

Wat betreft factuurgegevens houdt Human Consult zich aan de wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert Human Consult drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Human Consult. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@human-consult.nl. Human Consult zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Human Consult verzoekt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat Human Consult kan vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vraagt Human Consult  u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. U kunt hiervoor de KopieIDapp gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Beveiligen

Human Consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Human Consult maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  Dit betekent dat uw verbinding met haar website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met Human Consult via de website van Human Consult deelt niet inzien. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Human Consult verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Human Consult. Human Consult zal haar best doen om er samen met u uit te komen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Wijzigingen

Human Consult heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseert u daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zal Human Consult u informeren via de website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 april 2018.

Contact

 

info@human-consult.nl

 

of via het contactformulier:

[wpforms id=”1044″ title=”false” description=”false”]