06 - 12 29 31 35 info@human-consult.nl

5 tips om gezond gedrag vol te houden

Nieuwe gewoontes hebben aardig wat tijd nodig om in het normale repertoire van handelingen opgenomen te worden. Drie weken! roepen we in koor. Nu blijkt uit onderzoek dat het zelfs nog langer duurt dan die drie weken. Voordat jouw goede voornemen ‘gewoon’ is, dat duurt minstens 2 maanden! Hoe houd je stand? Want het is natuurlijk wel jammer als de sportschool je na een week of zes de keel uithangt en je er nog een jaar aan vast zit!

De Chemische Paden van Geluk

Een gezonde geest is voor de wetenschap lastig te definiëren.  Typologieën omschrijven gezondheid veelal in termen van wat het niet is. Geluk lijkt geen éénduidige toestand te zijn. Geluk wordt omschreven als een toestand waarin negatieve gevoelens niet aanwezig zijn. Veel van de op psychologische modellen gebaseerde toetsen missen het positieve uitgangspunt en benadrukken in hun uitleg veelal de negatieve kanten. Zodoende  wordt de aandacht gevestigd op het feit dat veel van onze onbewuste strategieën feitelijke negatief zijn. Het lijkt er op dat er alleen sprake kan zijn van geluk als er geen sprake is van pijn of negatieve emoties.

Een alternatieve bonus voor meer werkplezier

Algemeen wordt aangenomen dat geld belangrijk is bij het motiveren van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een 13e maand of een prestatiebeloning. De Duke University in Durham (VS) stelde op basis van literatuuronderzoek vast dat individuele beloning in de vorm van geld inderdaad kan leiden tot betere prestaties en meer werkvreugde. De keerzijde is dat de onderlinge concurrentie toeneemt, het leidt tot afnemende samenhang binnen teams, tot sabotage. Hierdoor worden eerdere positieve effecten weer teniet gedaan worden. Dan maar een collectieve beloning als alternatief, denken veel managers. Maar ook dit blijkt geen garantie voor hogere prestaties en meer werkvreugde. Als iedereen in gelijke mate meedeelt in de bonus, ook die collega’s die het wel goed vinden en zich niet extra inspannen, is er voor velen geen reden om je bovengemiddeld in te zetten.