06 - 12 29 31 35 info@human-consult.nl
Psycholoog (Arbeid en organisatie)
Functie-informatie

Het betreft een functie waarbij u als psycholoog verantwoordelijk bent voor het zelfstandig uitvoeren van psychologisch en assessmentonderzoek, individuele begeleiding en het verzorgen van trainingen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van opdrachten gegeven door organisaties uit zowel de profit als nonprofit sector. We zoeken een collega die zich als zelfstandig adviseur wil profileren naar onze opdrachtgevers. U heeft de belangstelling en het initiatief om de ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers te volgen en te vertalen naar mogelijke opdrachten. Het is belangrijk dat u de autoriteit heeft om een deskundig en gewaardeerd adviseur te zijn op het vlak van het functioneren van mensen binnen organisaties.

De functie vraagt om zelfstandig ondernemerschap. U wordt partner en geen medewerker. Als u daadwerkelijk ‘werk’ maakt van de functie en het bijbehorend relatiebeheer, creëer u uw eigen werkaanbod en werkplezier.

Werkzaamheden
 • Acquisitie en relatiebeheer
 • Uitvoering geven aan psychodiagnostiek in het kader van selectieprocedures en loopbaanbegeleiding
 • Voorbereiding en uitvoering van assessmentonderzoeken
 • Samenstellen van schriftelijke rapportages naar aanleiding van de onderzoeken
 • Voeren van functie analytische gesprekken met opdrachtgevers
 • Verzorgen van loopbaanoriëntatietrajecten en outplacementbegeleiding
 • Uitvoeren van (competentiegerichte) trainingen
 • Coachen van mensen in relatie tot hun functioneren en/of loopbaanontwikkeling
 • Verdere professionalisering van onze dienstverlening en uitbreiding van onze diagnostische instrumenten
 • Actieve bijdrage aan productontwikkeling
Benodigde kwaliteiten en kennis
 • Afgeronde universitaire studie psychologie;
 • Uitstekende schriftelijke vaardigheden;
 • Gestructureerde manier van werken;
 • Meerjarige ervaring met psychodiagnostiek in relatie tot selectie en loopbaanbegeleiding;
 • Kennis van ervaring met het functioneren van een diversiteit aan organisaties;
 • Uitgebreide kennis van functies en beroepen en bijpassende opleidingen en trainingen;
 • Extraverte, spontane en aansprekende persoonlijkheid die mensen kan interesseren en binden;
 • Nadrukkelijke belangstelling voor het functioneren van mensen;
 • Commerciële en zakelijke inslag waarbij tariefstelling en urenbesteding adequaat bewaakt worden;
 • Onafhankelijkheid en professionalisme om zelfstandig trajecten vorm te geven en uit te voeren;
 • Behendige, flexibele stijl van communiceren met initiatief en humor;
 • Overwicht, overtuigingskracht en directheid om binnen trajecten/trainingen leidend te zijn;
 • Innovatieve inslag en actieve openheid voor nieuwe ervaringen en kennis.
Wijze van solliciteren

Als u geïnteresseerd bent in een verdere verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking en u beschikt in belangrijke mate over de beschreven kwaliteiten en kennis, dan nodigen wij u uit uw sollicitatiebrief en uitgebreide CV aan ons te mailen. U kunt uw informatie aan ons opsturen naar dit e-mailadres.

Informatie

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met Wim Janssen, directeur van Human Consult: 038-4232955.