Assessment

Een assessment inventariseert cognitieve capaciteiten, competenties en persoonlijkheidskenmerken van werknemers bij selectie of loopbaanontwikkeling. Met een assessment bij Human Consult, regio Zwolle willen zowel de opdrachtgever als de deelnemer – vaak een werknemer van de opdrachtgever of sollicitant – inzicht krijgen in de kwaliteiten die de deelnemer heeft en of dit aansluit bij een bepaalde functie.

In de meeste gevallen heeft de functie waar een onderzoek voor aangevraagd is een management-, leidinggevend, commercieel of adviserend karakter. Ook kan een assessment een hulpmiddel zijn om training- en ontwikkelingsbehoeften in kaart te brengen bij loopbaanplanning.

Na het afronden van het onderzoek stelt de adviseur een rapportage op met daarin een analyse van de sterke en minder sterke vaardigheden van de deelnemer. Ook kan deze er een indicatie van de aspecten die eventueel nog (verder) ontwikkeld kunnen worden, in opnemen.

Wat het uiteindelijke doel van het assessment is, bepaalt de opdrachtgever zelf voor een groot gedeelte. Bij Human Consult geldt dit ook voor het tarief.

De dag bij Human Consult

Human Consult is een assessment center in Wapenveld, regio Zwolle met jarenlange ervaring op het gebied van assessmentonderzoeken. De dag ziet er in het kort als volgt uit:

  • Na ontvangst door de adviseur – assessmentpsycholoog- van Human Consult met uitleg hoe de dag er uit zal zien, ontvangt de deelnemer een aantal oefeningen en praktijksimulaties.
  • Bij het uitvoeren daarvan zal de deelnemer geobserveerd en beoordeeld worden door getrainde ‘assessoren’ en de adviseur zelf.
  • De adviseur sluit de dag af met een uitgebreid gesprek tussen hem/haar en de deelnemer.
  • Ook zijn psychologische, cognitieve (intelligentie) en vaardighedentest een stevig onderdeel van de dag.
Competenties

Tegenwoordig weet iedereen wat competenties (gedragsvaardigheden) zijn en de voor de functie vereiste competenties dienen als basis voor de beoordeling en het uiteindelijke advies. Deze worden van te voren vastgesteld door de adviseur in samenwerking met de opdrachtgever of HRM-afdeling van de organisatie.

De competenties zijn onderverdeeld in een aantal gedragskenmerken die specifiek en observeerbaar zijn. Deze gedragskenmerken worden door de adviseur tijdens het uitvoeren van de praktijksimulaties geobserveerd en beschreven.

De adviseur selecteert de diverse praktijksimulaties en kijkt hierbij naar de voor de functie vereiste competenties. Het programma van het assessment bij Human Consult, regio Zwolle, stelt de adviseur zo samen, dat alle gedragskenmerken voldoende kunnen worden getoetst.

De volgende oefeningen komen regelmatig voor bij een assessment

Postbak

Brieven, emails, memo’s, verzoeken, etcetera, die zich op een bureau hebben opgestapeld, zal de deelnemer moeten afhandelen binnen een bepaald tijdsbestek. Meestal hebben de adviseur en de deelnemer na afloop een gesprek waarin de deelnemer zijn keuzes en acties kan toelichten.

Rollenspel

De deelnemer voert een gesprek met een medewerker, een collega, een klant, etcetera, over een probleem of gebeurtenis. Na een voorbereidingstijd volgt het gesprek, voorbeelden hiervan zijn:

  • Analysesimulatie

Tijdens een analysesimulatie wordt de deelnemer geconfronteerd met een complex probleem. De analyse daarvan zal de deelnemer presenteren in de vorm van een advies of beslissing.

  • Besluitvormingsoefening

In een besluitvormingsoefening dient de deelnemer dient in korte tijd een beslissing te nemen over een complex probleem. Hij/zij krijgt tijd om informatie te verzamelen. De rollenspeler (acteur) vraagt in het spel om te beslissen en deze beslissing te onderbouwen.

  • Groepsdiscussie

De deelnemer neemt samen met een aantal andere deelnemers of rollenspelers in een vergadering één of meerdere beslissingen.

Rollenspelers zijn acteurs/adviseurs die speciaal voor het acteren in assessments zijn opgeleid.

 

Dus tijdens een assessment bij Human Consult, regio Zwolle, kijkt de adviseur naar de

  • cognitieve capaciteiten; door het voorleggen van cognitieve tests aan de deelnemer
  • persoonlijkheidskenmerken; door het voorleggen van psychologische tests, de rollenspelen en het afsluitend gesprek, en
  • gedragsvaardigheden; door het observeren tijdens de rollenspelen, overige vragenlijsten en oefeningen.

Op basis van zijn bevindingen zal de adviseur zijn/haar advies formuleren; het advies of de kandidaat wel of niet geschikt is voor de functie of waar de ontwikkelingsbehoefte ligt.

 

Meer weten over een assessment bij Human Consult, regio Zwolle?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt nog steeds dat een assessment in deze vorm de beste voorspeller is van toekomstig werkgedrag. Vooral de rollenspelen, ondanks dat de situatie fictief is, is hierbij toonaangevend. Dus wilt u het beste advies over geschiktheid voor een functie of ontwikkelingspunten van uw medewerker?

Human Consult