06 - 12 29 31 35 info@human-consult.nl
Visie

Een organisatie is een groep mensen die zich met elkaar verbonden heeft om de doelstellingen van die organisatie te realiseren. Het zijn de medewerkers die werkelijk vorm en inhoud geven aan het bestaan van de organisatie. Dat is mensenwerk, waarbij het succes van een onderneming vooral afhangt van de onderlinge communicatie en samenwerking.

En juist in deze communicatie en samenwerking is er voor organisaties nog veel te winnen.

Communicatie is een complex proces waarbij competenties, zelfkennis, persoonlijkheid en organisatiecultuur belangrijke invloed hebben. We vormen ons vlot oordelen over situaties en personen. 

Deze zijn niet altijd gebaseerd op feiten of objectieve waarnemingen, maar berusten regelmatig op aannames, inschattingen of persoonlijke voorkeuren. Dit kan vlot aanleiding geven tot misverstanden, tot het niet begrepen voelen en zelfs tot conflicten.

Daarom vinden wij het belangrijk
  • dat in de samenwerking en communicatie medewerkers zich bewust zijn van hun eigen gevoeligheden en beperkingen,
  • dat er over en weer moeite gedaan wordt om elkaar te begrijpen,
  • dat er niet te snel geoordeeld wordt maar
  • dat er gezocht wordt naar feitelijke informatie en
  • dat er de bereidheid is om er samen uit te komen en recht te doen aan elkaars bijdrage.

Onze visie visueel:

https://human-consult.nl/wp-content/uploads/2018/03/download-290x190.png