06 - 12 29 31 35 info@human-consult.nl

Hoe ambitieus ben jij?

In de media komen we het woord ‘ambitie’ en alle varianten erop vaak tegen. Maar wat is ambitie eigenlijk? En worden we blij van het woord of gaan we twijfelen of we wel ambitieus genoeg zijn? Hoe vullen we ambitie zelf in en is dit afhankelijk van de levensfase waarin we zijn?

Effectief communiceren is vooral luisteren

 

‘De mensen verstaan elkaar niet meer, hoorde ik de buurman in zijn slaapkamer zeggen…’

Ik denk niet dat de buurman bedoelde dat de meeste mensen daadwerkelijk iets mankeren aan de oren. Wat hij hier bedoelt is dat niet iedereen meer de tijd neemt om echt te luisteren naar wat een ander te vertellen heeft. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat we in staat zijn 3 seconden te luisteren en daarna met onze gedachten alweer bezig zijn met het formuleren van het antwoord, of met het boodschappen-/to-do-lijstje …

omgaan met weerstand - Human Consult

Omgaan met weerstand – Ja, maar …

 

Wat is weerstand?

Je kent het wel, je wilt wat gedaan krijgen van iemand, je verzoek lijkt vrij redelijk, en toch reageert de ander niet zoals je had gehoopt. Je voelt overduidelijk weerstand. De ander is niet gemotiveerd en werkt niet mee.Wat is weerstand en hoe gaat je daar effectief mee om?

5 tips om gezond gedrag vol te houden

Nieuwe gewoontes hebben aardig wat tijd nodig om in het normale repertoire van handelingen opgenomen te worden. Drie weken! roepen we in koor. Nu blijkt uit onderzoek dat het zelfs nog langer duurt dan die drie weken. Voordat jouw goede voornemen ‘gewoon’ is, dat duurt minstens 2 maanden! Hoe houd je stand? Want het is natuurlijk wel jammer als de sportschool je na een week of zes de keel uithangt en je er nog een jaar aan vast zit!

rollenspel assessment center Human Consult regio Zwolle

Het rollenspel bij een assessment center

 

Voor een effectieve selectie van kandidaten kiest de assessor van het onderzoek naast de psychologische en cognitieve tests voor voorspellers die realistisch gedrag oproepen en zo dicht mogelijk bij de vereiste vaardigheden – competenties –  liggen.

Het is natuurlijk het beste als zo’n voorspeller condities en gedrag oproept die sterk overeenkomen met het gedrag dat een deelnemer aan het onderzoek zal laten zien in de werksituatie.

De Chemische Paden van Geluk

Een gezonde geest is voor de wetenschap lastig te definiëren.  Typologieën omschrijven gezondheid veelal in termen van wat het niet is. Geluk lijkt geen éénduidige toestand te zijn. Geluk wordt omschreven als een toestand waarin negatieve gevoelens niet aanwezig zijn. Veel van de op psychologische modellen gebaseerde toetsen missen het positieve uitgangspunt en benadrukken in hun uitleg veelal de negatieve kanten. Zodoende  wordt de aandacht gevestigd op het feit dat veel van onze onbewuste strategieën feitelijke negatief zijn. Het lijkt er op dat er alleen sprake kan zijn van geluk als er geen sprake is van pijn of negatieve emoties.

Een alternatieve bonus voor meer werkplezier

Algemeen wordt aangenomen dat geld belangrijk is bij het motiveren van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een 13e maand of een prestatiebeloning. De Duke University in Durham (VS) stelde op basis van literatuuronderzoek vast dat individuele beloning in de vorm van geld inderdaad kan leiden tot betere prestaties en meer werkvreugde. De keerzijde is dat de onderlinge concurrentie toeneemt, het leidt tot afnemende samenhang binnen teams, tot sabotage. Hierdoor worden eerdere positieve effecten weer teniet gedaan worden. Dan maar een collectieve beloning als alternatief, denken veel managers. Maar ook dit blijkt geen garantie voor hogere prestaties en meer werkvreugde. Als iedereen in gelijke mate meedeelt in de bonus, ook die collega’s die het wel goed vinden en zich niet extra inspannen, is er voor velen geen reden om je bovengemiddeld in te zetten.